MARKETING

JE VIAC AKO BILLBOARDY, FACEBOOK A POLEPY ÁUT

Marketing je oveľa viac ako len reklamy a propagácia. Marketing je všetko od definovania značky (toho, čo chcete robiť a aké sú vaše ciele), cez rozhodnutie sa, pre koho sú vaše produkty či služby určené, cenotvorbu a dizajn, až po propagačné aktivity (komunikácia s cieľovými skupinami). Pár slovami, pod marketing spadajú všetky rozhodnutia a aktivity, ktoré robíte, aby ste predali vašu službu alebo produkt.

Marketing ako prostriedok pre

LEPŠÍ PREDAJ JEDLA

Sme marketingová agentúra, ktorá sa sústredí primárne na odvetvie jedla. Firmy v tejto oblasti majú často dobre nastavené procesy, financie aj ľudí, no zaostávajú v marketingu. Nerozvíjajú svoje značky, nevedia nájsť nové trhy, kde im ponúknu viac peňazí, a dostatočne sa nesústredia na zvyšovanie pridanej hodnoty ich produktov či služieb.
Myslíme si, že firmy v odvetví jedla majú veľký nevyužitý potenciál a preto sme sa rozhodli zlepšiť marketing poľnohospodárov, výrobcov potravín, distribútorov potravín, obchodov s potravinami a gastro predajcov.

Vedenie MATIS Company

Dlhoročná práca v médiách, práca s poľnohospodármi, potravinármi a gastro predajcami nám ukázala, že vieme v oblasti jedla spraviť veľa. Naše dvere sú otvorené všetkým poľnohospodárom, potravinárom, distribútorom, retail aj gastro predajcom, ktorí si chcú upratať v marketingu, jasne si definovať ciele, určiť si konkrétne aktivity na dosiahnutie týchto cieľov a plán nakoniec realizovať spolu s našimi spoľahlivými programátormi, kreatívnymi grafikmi a šikovnými fotografmi.

Kontaktujte nás
Michael Matis

Michael Matis

Marketing nie je vždy drahý alebo iba pre úspešné firmy. Marketing robí každá firma, nezáležiac na tom, či si to uvedomuje alebo nie. Moja práca je ukázať vám, ako sa dá robiť efektívnejšie.

Michaela Matisová

Michaela Matisová

Celý život som pracovala v televíznych médiách, od produkčnej, cez vedúcu spravodajstva, až po riaditeľku výroby. Moja práca je zabezpečiť, aby mala vaša komunikácia presný zásah.