Stratégia a plán

 

Porozumenie firme

Porozumenie firme

Každá firma je iná, má iných majiteľov a operuje v inom prostredí. Preto ako úplne prvé musíme porozumieť celému podnikaniu a tomu, čo chce majiteľ dosiahnuť.

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia

Spolu s vedením firmy následne vytvoríme marketingovú stratégiu založenú na tom, aké sú ciele vedenia, resp. kam chcú firmu dostať.

Marketingový plán

Marketingový plán

Posledná fáza plánovania je vytvorenie marketingového plánu. Inými slovami, plánovanie konkrétnych aktivít, ktoré dostanú firmu k jej marketingovým cieľom.

Branding

Základ každej komunikácie

Budujeme zmysluplné značky, nie iba stroje na peniaze. Firmy vnímame ako predĺženie, prejav vnútra majiteľa a ľudí, ktorí v nej pracujú. Pre majiteľa je firma nástroj, ktorý mu umožňuje vo veľkom meniť svet na taký, aký ho chce mať. Branding, resp. definovanie značky, vnímame ako pretavenie predstáv majiteľa o firme do reality. Nedefinujeme značku podľa toho, na čo bude trh najviac reagovať. Definujeme značku tak, aby reprezentovala majiteľa firmy a zároveň zapadla na trh. 
Jasne definovaná značka je základ úspešnej propagácie, pretože ľuďom umožňuje začať si o značke vytvárať konkrétny obraz. Obraz, ktorý si budú pri značke vybavovať. Obraz, ktorý môžu následne prezentovať svojim známym.

MARKETINGOVÉ AKTIVITY

 

Vizuál

Vizuál

Šikovní fotografi a kameramani, kreatívni grafici a dizajnéri, uznávaní ilustrátori. To je náš vizuálny tím.

Text

Text

Kreatívni (a diplomatickí) textári, ktorí vymýšľajú slogany, píšu príspevky na sociálne siete, formulujú tlačové správy.

Kód

Kód

Skúsení programátori, ktorí vedia odhadnúť, koľko im bude práca trvať a svoje termíny dodržiavajú.